Vicem Hà Tiên PCB 40 Bao

Là loại xi măng dành cho hầu hết các công trình từ công nghiệp đến dân dụng với các đặc tính kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa chất và thời tiết Miền Nam, là loại xi măng có sản lượng bán hàng đầu hiện nay.

Tin tức

ITA trở lại rổ VN30

Sau một năm bị loại do rơi vào diện cảnh báo, cổ phiếu ITA vừa được chọn vào VN30 trở lại trong kỳ I/2014. Danh mục mới lần này sẽ chính thức áp dụng từ ngày 27/1.